Et koncept med fokus på en helhedsorienteret indsats til forbyggelse af stress og opretholdelse af balancen i arbejds- og privatliv

Stress forløb
privat

Stress forløb privat

Forløbet er bygget op som et samlet tilbud hvor den stress ramte gennemgår et 12 ugers behandlingsforløb, justerbart efter virksomhedens såvel som medarbejderens behov. Forløbet består af:

De 3 opfølgningssamtaler fordeles over de efterfølgende 6 måneder.

Stress forløb
offentlig

Stress forløb offentlig

Vi tilbyder et behandlingsforløb samt en beskæftigelserettet indsats. Målgruppen er borgere der er på sygedagpenge eller i ressourceforløb og hvor stress er en væsentlig blokering ifht. tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Desuden tilbyder vi mestringsforløb til nysygemeldte borgere.

Foredrag & Workshops

Foredrag og Workshops

Vi tilbyder foredrag og workshops omkring stress og stressforebyggelse. Hvis jeres virksomhed ønsker at være på forkant med stress, samt styrke trivsel og arbejdsmiljø, kan et foredrag give konkrete værktøjer til håndtering og forebyggelse.